Savoir vivre - Dobre maniery
   

 Strona główna   |   Dodaj stronę do ulubionych   |   Kontakt t i współpraca .

     
   

 
   
   

Savoir vivre w biurze

Przestrzeganie zasad dobrego wychowania na co dzień w biurze. Relacje pracodawca - pracownik

Savoir vivre to zwrot, który zaczerpnięty został z języka francuskiego. Nie tłumaczy się go dokładnie na język polski, ale funkcjonuje on w naszym języku jako zwrot „dobre maniery”. Dla lepszego przełożenia tych słów na język polski używa się określeń takich jak zespół reguł grzeczności czy też umiejętności z zakresu postępowania w życiu oraz radzenia sobie w różnorodnych złożonych sytuacjach, z jakimi mamy do czynienia będąc wśród ludzi. Savoir vivre powinien obowiązywać nas w każdym momencie naszego życia, a już szczególnie- w miejscu pracy.
Każde przedsiębiorstwo jest inne. Różni są również zatrudnieni w nich pracownicy oraz ich zachowanie. Jednak jest coś, co wszystkie firmy łączy ze sobą. W każdej z nich pracowników powinna obowiązywać etyka biznesu, która opisuje najważniejsze standardy zachowań wśród pracowników, mających na celu wzajemne okazywanie sobie szacunku, zarówno na linii pracownik- pracownik, jak również pracownik- pracodawca i odwrotnie.

W każdej firmie powinny obowiązywać zasady savoir vivre. Nie są one w żaden sposób jakoś ściśle określone i nałożone na pracowników pod groźbą kary, ale każdy we własnym zakresie powinien się do tych zasad stosować. Zasady te określane bywają zasadami dobrego wychowania. Przestrzeganie zasad savoir vivre w firmie objawiać się zatem może na przykład okazywaniem szacunku innym pracownikom, docenianiem osób, które nami kierują oraz które z nami współpracują itp. Objawem szacunku do danej osoby, lub do wykonywanej przez nią pracy może stać się każda, nawet najdrobniejsza czynność w postaci chociażby otwarcia drzwi tej osobie. O dobrych manierach i wychowaniu świadczy również ukłon, jaki składamy na przywitanie kogoś szczególnie ważnego. Każdy z takich i podobnych gestów jest jednocześnie naszą wizytówką.

W każdej firmie osoby, które zajmują wyższe stanowiska, są stawiane przed szeregowymi pracownikami. To nie jest żadna dyskryminacja. Ustępowanie osobie, która jest wyżej od nas postawiona, jest również objawem dobrego wychowania. W przedsiębiorstwie osoby należące do władz zawsze powinny wchodzić pierwsze do pokoju, jako pierwsze powinny witać się ze zgromadzonymi gośćmi a dopiero później przedstawiają swoich towarzyszy. Dzięki temu już na pierwszy rzut oka widać, kto w danym przedsiębiorstwie jest szefem, a poza tym takie zachowanie bardzo dobrze świadczy o całej firmie.

Savoir vivre stał się w biznesie prawie tak bardzo przydatny, jak wiedza oraz inteligencja pracowników. Dobre wychowanie pracowników bardzo dobrze świadczy o firmie, a co za tym idzie- kształtuje jej pozytywny wizerunek wśród społeczeństwa. Każdy wolałby, żeby w danym przedsiębiorstwie pracowali wyłącznie mili i kulturalni pracownicy, którzy potrafią zachować się w każdej sytuacji. Jeśli przedsiębiorstwo ma z tym problem, to powinno zdecydować się na przeprowadzenie wśród swoich pracowników kursów z zakresu kultury biznesu. Na takim kursie można dowiedzieć się, jak należy zwracać się do współpracowników, pracodawców i interesantów, jak operować swoim głosem (odpowiednia intonacja itp.), jak zachowywać się przy stole w trakcie spotkań biznesowych, a nawet- jak się odpowiednio ubierać, by wzbudzać powszechne zaufanie i szacunek.

W dzisiejszych czas firmowy savoir vivre jest naprawdę niezbędny do prowadzenia biznesu. Bez niego nie można utrzymać odpowiednich kontaktów z klientami- któż bowiem chciałby „robić interesy” z ludźmi, którzy nie szanują drugiego człowieka. Kultura firmy jest odbiciem kultury, jaka panuje pośród pracujących w niej ludzi. Dbajmy o to, by była ona odbiciem panujących wśród nas i przestrzeganych przez wszystkich zasad etycznych, moralnych oraz obyczajowych.
 

    
 

Savoir vivre porady - co to jest dobre wychowanie, dobre maniery i poprawne zachowanie?
Poradnik online zawierający zasady savoir vivre czyli etykieta dla każdego na co dzień i każdą okazję.